Bidra till ett bättre samhälle!

Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda gratis lärospel till alla barn.

Digitala hälsotjänster

Vi utvecklar digitala hälsotjänster för att bidra till människor hälsa och livskvalitet.

Kontaktuppgifter

Psykolog- och Läkartjänst AB

Dalgången 20

37437 Karlshamn

Telefon: 0735-602922

E-Post: johan@psykologochlakartjanst.se

Org.nummer: 556771-2160

 

Copyright 2018 Psykolog- och Läkartjänst AB